Polityka Prywatności

 

 

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatnosci danych osobowych wykorzystywanych przez StyleConcept z siedziba Rahnstrasse 26, 22179 Hamburg

wlasciciela E-Sklepu StyleConcept.pl. Okresla zasady oraz sposob przetwarzania i wykorzystywania danych i informacji pochodzacych od klientow i uzytkownikow serwisu internetowego.

Prosimy o zapoznanie sie z tresia polityki prywatnosci. Wchodzac na strone lub korzystajac z niej, przesylajac dane osobowe uzytkownik akceptuje warunki ponizszej polityki prywatnosci.

Administratorem danych osobowych jest StyleConcept z siedziba Rahnstrasse 26, 22179 Hamburg, Niemcy, 

DE 270596745.

 

Zasady ochrony danych osobowych

 

StyleConcept doklada wszelkich staran, aby dane osobowe byly przetwarzane zgodnie z celem, dla ktorych zostaly zebrane i wykorzystywane w ramach zakresu udzielonych zezwolen oraz obszarow przetwarzania dozwolonych prawem.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane sa w sposob zgodny z wymogami powszechnie obowiazujacego prawa, w szczegolnosci w zgodzie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejksiego i Rady(UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 roku poz.922 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o swiadczeniu uslug droga elektroniczna ( t.j.Dz.U.z poz.1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

Dbamy, aby przetwarzanie danych osobowych odbywalo sie zgodnie z zasadami dotyczacymi merytorycznej poprawnosci oraz adekwatnie do celow, do ktorych zostaly zebrane.

Zapewniamy poufnosc, integralnosc przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie sa udostepniane bez zgody osob, ktorych dane dotycza, chyba ze udostepnia sie te dane upowaznionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zwartej z StyleConcept ( w tym wspolpracujacym z Administratorem:kancelariom prawnym, biurom ksiegowym, podmiotom swiadczacym obsluhe IT, kurierom) oraz podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa.

StyleConcept przetwarza dane klientow, w tym - imie, nazwisko, plec, adres zamieszkania, adres na ktory ma byc dostarczona przesylka, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, numer nip.

 

Sposoby pozyskiwania danych

 

Dane osobowe sa pozyskiwane poprzez

- formularze wypelniane online- informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w sklepie, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów.

- kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z StyleConcept.

 

Strona E-Sklepu używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Pliki „cookies” stosowane są w celu:

a) konfiguracji serwisu;

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;

d) analizy i badań oglądalności;

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

 W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 

Pliki cookies zamieszczane na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące, takie jak reklamodawcy i partnerzy, jak Google, Facebook, Allegro, Ceneo czy IAI.

 

W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

 

 

1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.

2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.

3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych

 

Newsletter

 

Klienci mają możliwość otrzymywania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. W newsletterze znajdują się informację o najnowszej ofercie sprzedażowej. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 

StyleConcept zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

Prawa użytkownika

 

 

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez StyleConcept jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. StyleConcept respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do StyleConcept w drodze pisemnej lub emailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez StyleConcept. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

 

 

Zmiany polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W takim przypadku Klient otrzymuje informacje o proponowanych zmianach wraz z prawem do usunięcia konta w serwisie internetowym.

 

Kontakt

 

 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

info.styleconcept@gmx.de

 

pixel